DomovObchodné podmienkyServis & ReklamácieKontakt Užívateľ nie je prihlásený
Hledání
POLYMEDSHOP SK
NOVINKY ! ! !
Katalóg produktov
Napište nám
Nenašli ste, čo ste hľadali ?
Napište nám !
Poradíme, odporučíme, pre Vás zaistíme!

shop@polymed.sk
Prevádzkovateľ

logo

POLYMED medical SK, s.r.o.
http://www.polymedshop.eu
shop@polymed.sk

Zákaznícka linka:
Tel./fax: 02/3301 4982
Tel.: +420 774 450 575
Po-Pá 7:00-15:30

POLYMED medical SK s.r.o.
sa predajom, výrobou a servisom zdravotných prostriedkov
zaoberá 15 rokov.
Obchodná politika založená na predaji tovaru tej najvyššej kvality
a ponuke vysoko kvalifikovaných služieb, prezentuje spoľahlivého obchodného partnera a je zárukou istoty dobrého nákupu.

Obchodné podmienky

Článok č I

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.polymedshop.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).

Pred začatím objednávania je kupujúci povinný sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť.

Predmetom predaja je ľubovoľný tovar uvedený na webových stránkach www.polymedshop.sk.

Článok č II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je tovar uvedený na objednávke.

Rozmery, balenie a ostatné údaje uvedené na webových stránkach www.polymedshop.sk., v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu.

Firma POLYMED medical SK s.r.o., a jej prevádzkovaný internetový obchod www.polymedshop.sk sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar, ktorý je v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

Článok č III

Adresa, kontaktné údaje

POLYMED medical SK, s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,dňa 3. 6 .2003 Krajským súdom V ,
vložka 40884/B .

IČO: 36365785
DIČ: SK 2022197144

tel : 02/3301 4982
fax : 02/5910 4003
email: shop@polymed.sk, polymed@polymed.sk
www.polymedshop.sk

Predmetom činnosti je predaj, výroba a servis zdravotnických prostriedkov.

Článok č IV

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami
a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
Kupujúci je okamžikom odoslania objednávky týmito Obchodnými podmienkami viazaný.

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky.

Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť, a to zaslaním oznámenia o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu predávajúceho uvedenou na príslušnom serveri.
Zrušenie objednávky je účinné, pokiaľ je predávajúcemu doručené skôr, ako predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

V prípade chybne objednaného tovaru zo strany kupujúceho, je možné tento tovar vymeniť za iný v rovnakej hodnote - ak toto nedopatrenie kupujúci nahlási do 1 týždňa po obdržaní zásielky (rozhoduje pečiatka pošty).

Tovar musí vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom balení.
V tomto prípade všetky náklady na vrátenie pôvodného tovaru a zaslanie nového idú na ťarchu kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami polymedshop.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Polymedshop.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok č V

Dodanie tovaru, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

Objednaný tovar je odoslaný na adresu uvedenú na objednávke.
V prípade, že tovar nebude na sklade, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania alebo mu ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným.
V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho.

Dodávka tovaru je zo strany predávajúceho splnená jeho odovzdaním prepravcovi.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu vykonať jeho kontrolu.
O prípadných nezrovnalostiach (množstvo, druh, zjavné poškodenie ...) musí bezprostredne informovať predávajúceho a to písomne.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, dodací list, návod na používanie, prípadne záručný list, vyhlásenie o zhode.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať.

Ak je tovar prepravovaný dopravcom, ktorý kupujúceho na označenej adrese nezastihne, je dopravca oprávnený tovar predať inej dospelej osobe, ktorá sa na označenej adrese nachádza a je ochotná tovar prevziať, zaplatiť za neho kúpnu cenu a odovzdať kupujúcemu.

Ak dopravca na označenej adrese nikoho nezastihne, ponechá na mieste písomné oznámenie
o dátume a mieste uloženia zásielky, termíne, kedy si môže kupujúci tovar vyzdvihnúť,
a telefónnom čísle, kde si môže kupujúci dohodnúť termín a spôsob prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručením tovaru
a jeho prípadným uskladnením u dopravcu.

V prípade, že kupujúci tovar z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať, povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar zaniká.

V prípade, že kupujúci nechce po predávajúcom aby opätovne poslal objednaný tovar,
je v takom prípade kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s prepravou tovaru kupujúcemu.

V prípade, že kupujúci požaduje po predávajúcom, aby opätovne poslal objednaný tovar, uhradí kupujúci predávajúcemu vždy čiastku za poštovné za každé opätovné zaslanie.

Vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

Článok č VI

Ceny a platba

Ceny uvedené na webových stránkach www.polymedshop.sk platné v okamžiku objednania. V případe, ak je pri tovare uvedená nulová čiastka (0,00 Euro), je tovar nepredajný.

Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej sumy v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy alebo na pobočke Slovenskej pošty sp.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň
aj ako daňový doklad a dodací list.

Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ to nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru je pripočítaná čiastka za poštovné, prípadne za dopravu na miesto určené kupujúcim.

Článok č VII

Spôsoby dodania tovaru, možnosti platby, poštovné

 • Spôsoby dodania
  balíkom s dobierkou, v rámci služieb Slovenskej pošty s.p.

  balíkom s dobierkou, v rámci expresnej služby General Parcel Čechy - doručenie do dvoch - troch pracovných dní, alebo hmotnosťou nad 8 kg


 • Možnosti platby
  v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo v pobočkách Slovenskej pošty s.p.

 • Poštovné, balné
  v rámci služieb Slovenskej pošty s.p. je účtované poštovné 4,8 EURO vrátane DPH.
  v rámci služieb expresnej prepravy General Parcel Čechy je cena za prepravu 11,9 EURO vrátane DPH.

  Balné nie je účtované.

  Článok č VIII

  Návod na nakupovanie

 • Výber výrobkov
  V menu v ľavej časti si vyberiete kategóriu sortimentu, ktorá Vás zaujíma. Kliknite teda na vybraný odkaz a v hlavnej časti sa vygeneruje zoznam položiek, zodpovedajúci Vášmu požiadavku. V zozname položiek nájdete základné informácie o produktoch (celý názov, cenu vr. DPH, skladom áno-nie).
  Pri prekliknutí u konkrétneho výrobku sa otvorí okno s jeho podrobným popisom, obrázkom
  a prípadnými dostupnými variantmi (ďalšie farebné prevedenie, iná veľkosť)

 • vloženie do nákupného košíka
  Ak už máte tovar vybraný, stačí len kliknúť na odkaz "Do košíka" v pravej časti detailu. V tú chvíľu už máte produkt pridaný do košíka a môžete ďalej nakupovať kliknutím na "Pokračovať
  v nákupe".
  Pre kontrolu Vášho nákupu a pridanie do košíka sa vždy otvorí nové okno s textom "Položka bola pridaná do košíka". Pričom prekliknutím slová košík sa ihneď zobrazí tovar (vrátane ceny za tovar s DPH), ktorý ste si do košíka priradili.

 • úpravy v nákupnom košíku
  Pri kontrole nákupu je možné upravovať počty kusov, prípadne výrobok vyradiť z objednávky prekliknutím tlačidla "Odobrať".

 • Objednanie
  V prípade, že je Vaše nakupovanie na konci, stačí kliknúť na "Objednať tovar".

 • Objednávka
  Pri vyplňovaní objednávky je nutné vyplniť všetky položky označené hviezdičkou, vrátane označenia "Súhlasu s obchodnými podmienkami".
  Tieto údaje sú dôležité a bez ich vyplnenia nie je možné dokončiť objednávku. Potom kliknite na tlačidlo "Pokračovať v kontrole údajov".
  Po prekontrolovaní všetkých údajov kliknite na tlačidlo "Odoslať objednávku" a tovar je objednaný.

  U registrovaných zákazníkov nie je potrebné tieto údaje zakaždým vypĺňať. Systém si ich doplní sám.

 • Potvrdenie objednávky
  Po odoslaní objednávky nič neplaťte a vyčkajte na potvrdzujúcí e-mail, ktorý Vám bude zaslaný na Váš e-mail do 24 hodín od objednania (v pracovné dni)!

  Potvrdzovací email obsahuje údaje:
  pre platby dobierkou - celkovú výšku ceny vrátane sumy za poštovné / prepravné.

  Článok č IX

  Registrácia

  Stať sa registrovaným zákazníkom so sebou nesie radu výhod spojených s nakupovaním.
  Stačí si len zvoliť prihlasovacie meno a heslo, pod ktorým sa budete opätovne prihlasovať
  a Vašu adresu si doplní obchod sám. Pre registrovaných pripravujeme rôzne zľavové akcie, vrátane bonusov za objednávky.

  Článok č X.

  Vrátenie tovaru

  a) Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Toto neplatí, ak bol tovar upravený podľa priania kupujúceho.

  b) Podmienky pre oprávnenú požiadavku vrátenia tovaru a následné vrátenie kúpnej ceny:
  - Výrobok musí byť v pôvodnom, nepoškodenom či inak nezmenenom obale, za poškodenie sa pre tieto účely považuje aj nepodložené odstránenie ochranných plomb a nálepiek, označení a loga výrobcu atď - z tohto dôvodu výrobok vždy posielajte v ďalšom vhodnom (pevnom) obale
  - Výrobok nesmie byť použitý
  - Výrobok nesmie byť poškodený
  - Výrobok musí byť kompletný (vr. príslušenstva, návodu na použitie, záručného listu)
  - Výrobok musí byť vrátený spolu s originálnym dokladom o kúpe (nezabudnite si pre seba urobiť kópiu)
  - O vrátenie nás informujte písomnou žiadosťou s prejavom vôle o odstúpení od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny
  - Žiadosť musí obsahovať Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
  - Tovar neposielajte na dobierku, nebol by prijatý; odporúčame Vám tovar poistiť.

  Pre vrátenie kúpnej ceny, ponížených o výdavky vynaložené na prepravu tovaru k zákazníkovi, je potrebné splniť všetky vyššie uvedené podmienky. V takomto prípade budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

  c) Ak bola hodnota nového výrobku použitím znížená (napr. mechanické poškodenie povrchu, chýbajúce príslušenstvo, neúplný alebo poškodený obal), má síce zákazník nárok na vrátenie tovaru v lehote 14 dní, ale podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka je povinný predávajúcemu túto chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.

  Predávajúci je potom povinný vziať tovar späť, ale hodnota, o ktorú bola znížená hodnota nového výrobku, bude odpočítaná od vrátenej sumy za tovar.

  d) Suma za vrátený tovar bude vždy naviac ponížená o náklady, ktoré predávajúcemu vznikli prepravou tovaru k zákazníkovi.

  e) Tovar, ktorý nebude spĺňať podmienky uvedené v odseku b) a nemožno ho teda predať ako nový, uložíme na našej prevádzke. Spotrebiteľ bude o tomto postupe uvedomený písomnou formou a bude s ním dohodnutý ďalší postup podľa ustanovení, ktoré sú uvedené v odseku c).

  Článok č XI.

  Záruka

  Na všetok tovar je poskytnutá záruka, ktorej dĺžka závisí od druhu tovaru.

  Dĺžka záruky je uvedená vždy v priloženom návode.
  Počiatok záruky stanovuje dátum na záručnom liste, alebo dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia na dodacom liste, či faktúre.
  Pri predaji tovaru fyzickým alebo právnickým osobám zodpovedá predávajúci za to, že tovar je plne funkčný a kompletný. Ďalej zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

  Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené najmä:

 • neodborným používaním, manipuláciou, skladovaním a neprimeraným prevádzkovaním v rozpore
  s návodom na použitie
 • zásahom cudzej osoby do akejkoľvek funkcie výrobku a jeho častí
 • úmyselným poškodením a poškodením vyššej moci

  Záruka nebude uznaná pri zistení akéhokoľvek servisného zásahu osobou neautorizovanou predajcom.

  Záručná doba sa podľa zákona automaticky predlžuje o dobu trvania samotnej opravy výrobku.

  Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne.

  Článok č XII.

  Reklamácie

  Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo pobočky predávajúceho - POLYMED medical CZ, a.s..
  Zábrdovická 10, 615 00 Brno, Česká republika, e-mail: shop@polymed.sk

  Pri záručnej reklamácii predloží kupujúci predajný doklad (Faktúra, Dodací list) popr.aj Záručný list.

  U zdravotníckych pomôcok neoznačených výrobným číslom slúži ako Záručný list predajný doklad a poskytovaná záručná lehota je uvedená v Návode na použitie.

  Reklamovaný výrobok musí byť (pokiaľ nie je dohodnuté inak) kompletný, vrátane príslušenstva
  a riadne zabalený.

  Bez vyššie uvedených náležitostí nemožno tovar na reklamáciu prijať.

  Záručnú reklamáciu možno uplatniť odo dňa zdaniteľného plnenia. Deň zdaniteľného plnenia je uvedený na doklade (Faktúra, Dodací list).

  V prípade poškodenia zásielky počas prepravy nás dopravca bezodkladne informuje o spôsobe
  a rozsahu poškodenia. V tomto prípade nesie zodpovednosť dopravca a bude to riešené s ním.

  Detailnejšie rieši postup reklamácie náš záväzný reklamačný poriadok.

  Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník i v prípade oprávnenej reklamácie.

  Článok č XIII.

  Ochrana osobných dát

  1 / Vyplnením záväznej objednávky v internetovom obchode dáva kupujúci predávajúcemu, ako prevádzkovateľovi internetového obchodu, spoločnosti POLYMED medical SK s.r.o.,
  svoj súhlas k zhromažďovaniu a archivácii svojich osobných údajov a o svojich uskutočnených nákupoch. Osobné údaje získané prevádzkovaním internetového obchodu v rámci uzatvorenia kúpnych zmlúv medzi účastníkmi nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru.
  2 / Všetky osobné údaje slúžia výhradne pre interné potreby predávajúceho a sú považované za prísne dôverné. Požadované uvedenie e-mailovej adresy kupujúceho alebo jeho telefónneho čísla slúži pre potvrdenie objednávky, prípadne pre overenie nejasností v objednanom tovare. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o vymazanie osobných údajov z databázy predávajúceho.

  Článok č XIV.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.polymedshop.sk v deň odoslania elektronickej objednávky.

  Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente vyplnenia a odoslania objednávky.

  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Odosláním objednávky je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru viazaný.
  Účastníci sa dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákoníkom.

  Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť, budú prednostne riešené dohodou. Ak bude dohoda neúčinná, bude pre riešenie sporu požiadaný rozhodcovský súd pri Slovenskej obchodnej komore.

 • Môžete sa REGISTROVAŤ!
  Meno:    Heslo:  Registrácia Zabudnuté heslo
  SKONTROLUJTE si KOŠÍK!
  Cena tovaru v košíku 0,00 EUR s DPH
  Nové články
  Vše (1)
  Úvodná strana (1)
  Odporúčame!
  Top 5! Najpredávanejšie!

  1. PAPIERE na vyšetrovacie lôžka
  SUPER CENA. Dvojvrstvové, v šírkach 40,50,60 a 70.
  Papiere na vyšetrovacie lôžka- skvelá ochrana pacienta

  2. Pulzový oxymeter H10 - efektívne meranie
  RÝCHLY, PRESNÝ,veľmi žiadaný !!!
  Pulzový oxymeter H10

  3. DEFIBRILÁTOR iPAD
  Ľahký poloautomatický defibrilátor
  PREŠKOLENIE zadarmo !!!
  Defibrilátor iPAD – preškolenie zadarmo

  4. Inhalátor FUN-NEB
  SKVELÁ CENA!!!
  Vhodný pre deti - pomaľujte si svoj inhalátor.
   Inhalátor kompresorový FUN-NEB

  5. SILONDA
  Regeneračný krém na ruky a pokožku. Veľmi príjemný!
  Pre všetky typy pokožky.
  Silonda - regeneračný krém
  WebInfo - SEO analýza | TOPlist | Bielenie zubov


  Fonendoskopy | EKG | Defibrilátory | Dopplery | Tonometry | Teplomery | Váhy | Fonendoskopy | Pulsné oxymetry | Defibrilátory | Nástroje | Laryngoskopy | Ručné resuscitátory | Oftalmoskopy | Kufríkový kyslíkový komplet | Infúzné pumpy | Lekárské hodinky | Elektrické odsávačky | POLYMEDshop.cz |
  Prevádzkované na systéme MajorShop®